Η αποτελεσματική ασφάλιση φορτίου εξαρτάται από το είδος του φορτίου και ξεκινά με την ορθή και σύμφωνα με τους όρους μεταφοράς συσκευασία, τη φόρτωση και την τοποθέτηση καθώς και την ασφάλιση του φορτίου. Μόνο τα φορτία που έχουν συσκευαστεί και φορτωθεί καλά μπορούν να ασφαλιστούν και να μεταφερθούν με ασφάλεια βάσει των κανονισμών και την ασφάλεια μεταφορών.

Άσκηση δυνάμεων στο φορτίο κατά τη μεταφορά

Κατά τη συνήθη λειτουργία (σ' αυτή συμπεριλαμβάνονται και η πλήρης πέδηση, οι επιταχύνσεις, οι ελιγμοί αποφυγής και οι άσχημες οδικές συνθήκες) ασκούνται τεράστιες δυνάμεις στο φορτίο.

Παράδειγμα: 0,5 G πλευρικά σημαίνει ότι το φορτίο με 10 στο ειδικό βάρος μπορεί να πιεστεί με δυνάμεις έως και 5 στο βάρος: 0,5 G = 50 % του ειδικού βάρους.

Άσκηση δυνάμεων στο φορτίο στις οδικές μεταφορές

Άσκηση δυνάμεων στο φορτίο στις οδικές μεταφορές Άσκηση δυνάμεων στο φορτίο στις οδικές μεταφορές

Άσκηση δυνάμεων στο φορτίο στις συνδυασμένες μεταφορές

Με την μετακίνηση βαγονιών στους σιδηροδρομικούς σταθμούς και τις πλευρικές και ανοδικές κινήσεις στα πλοία ασκούνται στο φορτίο υψηλότερες δυνάμεις από ό,τι στην περίπτωση του Trucking στους δρόμους.

Αυτό απαιτεί κατά τη μεταφορά στις συνδυασμένες μεταφορές αυξημένα μέτρα ασφάλισης φορτίου:

  • Καθώς τα επικαθήμενα στο βαγόνι μπορούν να φορτωθούν και ενάντια στη φορά κατεύθυνσης του οχήματος, το φορτίο θα πρέπει να είναι εξίσου καλά ασφαλισμένο ενάντια στον κίνδυνο ολίσθησης.
  • Προσέξτε να υπάρχει βέλτιστος καταμερισμός βάρους στο επικαθήμενο - Αποφύγετε τη φόρτωση με επίκεντρο στο μπροστά ή πίσω μέρος!
 

Εγγραφείτε και γίνετε μέλος τώρα!

Περισσότερες πληροφορίες για την "Ασφάλιση φορτίου" είναι διαθέσιμες μόνο για τους εταίρους.
Εγγραφείτε σήμερα κιόλας και αξιοποιήστε όλα τα οφέλη μιας συνεργασίας!


Καταχώρηση τώρα! Login

Περισσότερες πληροφορίες:

^ - Top

Αυτή η δικτυακή τοποθεσία χρησιμοποιεί Cookies ώστε να μπορεί να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία χρήσης. Κάνοντας κλικ στο "Αποδοχή" δηλώνετε τη συγκατάθεσή σας με τη χρήση Cookies. Εάν επιθυμείτε να αποκλείσετε ορισμένα Cookies, κάντε κλικ εδώ. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που διαχειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα θα βρείτε στους όρους χρήσης και τις υποδείξεις προστασίας δεδομένων.

Αποδοχή