Η αποτελεσματική ασφάλιση φορτίου εξαρτάται από το είδος του φορτίου και ξεκινά με την ορθή και σύμφωνα με τους όρους μεταφοράς συσκευασία, τη φόρτωση και την τοποθέτηση καθώς και την ασφάλιση του φορτίου. Μόνο τα φορτία που έχουν συσκευαστεί και φορτωθεί καλά μπορούν να ασφαλιστούν και να μεταφερθούν με ασφάλεια βάσει των κανονισμών και την ασφάλεια μεταφορών.

Άσκηση δυνάμεων στο φορτίο κατά τη μεταφορά

Κατά τη συνήθη λειτουργία (σ' αυτή συμπεριλαμβάνονται και η πλήρης πέδηση, οι επιταχύνσεις, οι ελιγμοί αποφυγής και οι άσχημες οδικές συνθήκες) ασκούνται τεράστιες δυνάμεις στο φορτίο.


Παράδειγμα: 0,5 G πλευρικά σημαίνει ότι το φορτίο με 10 στο ειδικό βάρος μπορεί να πιεστεί με δυνάμεις έως και 5 στο βάρος: 0,5 G = 50 % του ειδικού βάρους.

Άσκηση δυνάμεων στο φορτίο στις οδικές μεταφορές

Άσκηση δυνάμεων στο φορτίο στις οδικές μεταφορές Άσκηση δυνάμεων στο φορτίο στις οδικές μεταφορές

Άσκηση δυνάμεων στο φορτίο στις συνδυασμένες μεταφορές

Συνδυασμένες μεταφορές Συνδυασμένες μεταφορές

Με την μετακίνηση βαγονιών στους σιδηροδρομικούς σταθμούς και τις πλευρικές και ανοδικές κινήσεις στα πλοία ασκούνται στο φορτίο υψηλότερες δυνάμεις από ό,τι στην περίπτωση του Trucking στους δρόμους.


Αυτό απαιτεί κατά τη μεταφορά στις συνδυασμένες μεταφορές αυξημένα μέτρα ασφάλισης φορτίου:


  • Καθώς τα επικαθήμενα στο βαγόνι μπορούν να φορτωθούν και ενάντια στη φορά κατεύθυνσης του οχήματος, το φορτίο θα πρέπει να είναι εξίσου καλά ασφαλισμένο ενάντια στον κίνδυνο ολίσθησης.
  • Προσέξτε να υπάρχει βέλτιστος καταμερισμός βάρους στο επικαθήμενο - Αποφύγετε τη φόρτωση με επίκεντρο στο μπροστά ή πίσω μέρος!
  • Ελέγξτε πριν από την εναπόθεση στον τερματικό σταθμό/λιμάνι και/ή κατά την παραλαβή του επικαθήμενου για άλλη μια φορά την ορθή ασφάλιση του φορτίου (π.χ. επαρκή ελαστικότητα της ελαστικής ζώνης).

Άσκηση δυνάμεων στις συνδυασμένες μεταφορές - σιδηρόδρομος

Άσκηση δυνάμεων στις συνδυασμένες μεταφορές - σιδηρόδρομος Άσκηση δυνάμεων στις συνδυασμένες μεταφορές - σιδηρόδρομος

Άσκηση δυνάμεων στις συνδυασμένες μεταφορές - πλοίο

Άσκηση δυνάμεων στις συνδυασμένες μεταφορές - πλοίο Άσκηση δυνάμεων στις συνδυασμένες μεταφορές - πλοίο

Είδη της ασφάλισης φορτίου

Η συμπαγής ασφάλιση φορτίου

Κατά τη συγμπαγή ασφάλιση φορτίου το φορτίο φορτώνεται απευθείας και χωρίς ενδιάμεσα κενά εκτός των ορίων του στην εξωτερική πλευρά (εμπρόσθια πλευρά, τοιχώματα πλοίου, στηρίγματα κ.λπ.).
Η συμπαγής φόρτωση εφαρμόζεται σε συνδυασμό με τα επικαθήμενα XL ως ιδιαίτερα αποτελεσματική μέθοδος ασφάλισης φορτίου.
Εάν αυτό δεν είναι εφικτό λόγω της σύνθεσης του φορτίου, τότε η συμπαγής μορφή μπορεί να επιτευχθεί χρησιμοποιώντας επικουρικά ελαστικές ζώνες και άλλα βοηθήματα. Οι συμπαγείς μέθοδοι ασφάλισης φορτίου με ελαστικές ζώνες είναι π.χ. το Cross & Spring Lashing, οι αγκυρώσεις κεφαλής ή μέσης.

Συμπαγής ασφάλιση δυνάμεων φορτίου

Κατά τη συμπαγή ασφάλιση δυνάμεων φορτίου η τριβή του φορτίου αυξάνει το βάρος του φορτίου και με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται καλύτερη ασφάλιση φορτίου.
Η συμπαγής ασφάλιση δυνάμεων φορτίου: Κατά την τριβή, η ζώνη χάνει σε ισχύ ολίσθησης λόγω τις μειωμένης γωνίας Η συμπαγής ασφάλιση δυνάμεων φορτίου: Κατά την τριβή, η ζώνη χάνει σε ισχύ ολίσθησης λόγω τις μειωμένης γωνίας

Ο συνδυασμένος τρόπος ασφάλισης φορτίου

Στην περίπτωση του συνδυασμένου τρόπου ασφάλισης φορτίου, συνδυάζονται τα στοιχεία της συμπαγούς ασφάλισης με εκείνα τις συμπαγούς ασφάλισης δυνάμεων. Το φορτίο φορτώνεται π.χ. στο εμπρόσθιο μέρος και ασφαλίζεται με ελαστικές ζώνες ως προς τον όγκο και αντοχή στην άσκηση δυνάμεων. Στην πράξη, αυτή η μέθοδος χρησιμοποιείται πολύ συχνά για την ασφάλιση φορτίων.
Ασφάλιση για τις συνδυασμένες μεταφορές - έμπροσθεν, πλευρικώς και οπισθίως, με χρήση αντιολισθητικών τάπητων Ασφάλιση για τις συνδυασμένες μεταφορές - έμπροσθεν, πλευρικώς και οπισθίως, με χρήση αντιολισθητικών τάπητων
Οι εικόνες της παρούσας εκτύπωσης χρησιμοποιούνται συμβολικά. Τα ενημερωτικά φυλλάδια με τα ακριβή παραδείγματα στην πράξη βάσει του EN 12195-1 αναφορικά με τις διάφορες μεθόδους της ασφάλισης φορτίου και/ή μπορείτε να τα ζητήσετε από τον υπεύθυνο μεταφορών σας.

Βίντεο "Είδη ασφάλισης φορτίων"

Είδη ασφάλισης φορτίων play
True
http://www.lkw-walter.gr/-/m/images/lkw/transportunternehmer/lkw-walter-video-arten.jpg

Ελαστική ζώνη και βοηθητικά μέσα για στην ασφάλιση φορτίου

Ο επαρκής αριθμός μέσων για την ασφάλεια φορτίων (προστατευτικοί ιμάντες, προστατευτικές γωνίες, αντιολισθητικά χαλάκια) και η καλή τους κατάσταση είναι βασικές προϋποθέσεις για ασφαλή φορτία.
Ελαστική ζώνη με σύστημα κλειδώματος με μακρύ μοχλό Ελαστική ζώνη με σύστημα κλειδώματος με μακρύ μοχλό Συσκευή μέτρησης προφόρτισης Συσκευή μέτρησης προφόρτισης

Ελαστική ζώνη και συσκευή μέτρησης προφόρτισης

Οι ελαστικές ζώνες χρησιμοποιούνται κυρίως για τη δημιουργία μιας γερής και συμπαγούς ασφάλισης φορτίου στο όχημα. Με την τριβή, το βάρος του φορτίου αυξάνεται και επιτυγχάνεται καλύτερη ασφάλεια φορτίου. Κατά βάση γίνεται ο εξής διαχωρισμός:

  • Σύστημα κλειδώματος με κοντό μοχλό περ. 350 daN (kg) ελαστικότητα
  • Σύστημα κλειδώματος με μακρύ μοχλό περ. 500 daN (kg) ελαστικότητα

Η αποτελεσματική ελαστικότητα εξαρτάται κυρίως από τη δύναμη ισχύος που ασκείται στην ελαστική ζώνη μέσω του συστήματος κλειδώματος. Για τον λόγο αυτό η αποτελεσματική ελαστικότητα επιτυγχάνεται μόνο με τη βοήθεια μιας συσκευής μετρήσεως της προφόρτισης.

Βίντεο "Χειρισμός προστατευτικών ιμάντων"

Χειρισμός προστατευτικών ιμάντων play
True
http://www.lkw-walter.gr/-/m/images/lkw/transportunternehmer/lkw-walter-video-spanngurte.jpg

Βοηθητικά μέσα: Αντιολισθητικά χαλάκια και προστατευτικά ακμών

Κατά βάση τα αντιολισθητικά χαλάκια αυξάνουν τον συντελεστή τριβής. Αυτή η ιδιότητα ωστόσο αποτελεί πλεονέκτημα στην ασφάλεια φορτίων μόνο σε ορισμένες περιπτώσεις. Σε άλλα προϊόντα αυτή η προσθήκη μπορεί ακόμη και να επιφέρει αρνητικές επιπτώσεις (π.χ. να γλιστρήσει το προϊόν στην παλέτα, να αυξηθεί ο κίνδυνος ανάκλισης).


Τα προστατευικά ακμών δεν προστατεύουν μόνο το φορτίο και την ελαστική ζώνη, αλλά είναι και αποτελεσματικό βοήθημα για την ασφάλιση φορτίων. Κατανέμουν ισομερώς την προφόρτιση.


Εγγραφείτε και γίνετε μέλος τώρα!

Περισσότερες πληροφορίες για την "Ασφάλιση φορτίου" είναι διαθέσιμες μόνο για τους εταίρους.
Εγγραφείτε σήμερα κιόλας και αξιοποιήστε όλα τα οφέλη μιας συνεργασίας!

Περισσότερες πληροφορίες:

^ - Top

Αυτή η δικτυακή τοποθεσία χρησιμοποιεί Cookies ώστε να μπορεί να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία χρήσης. Κάνοντας κλικ στο "Αποδοχή" δηλώνετε τη συγκατάθεσή σας με τη χρήση Cookies. Εάν επιθυμείτε να αποκλείσετε ορισμένα Cookies, κάντε κλικ εδώ. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που διαχειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα θα βρείτε στους όρους χρήσης και τις υποδείξεις προστασίας δεδομένων.

Αποδοχή