Η αποτελεσματική ασφάλιση φορτίου εξαρτάται από το είδος του φορτίου και ξεκινά με την ορθή και σύμφωνα με τους όρους μεταφοράς συσκευασία, τη φόρτωση και την τοποθέτηση καθώς και την ασφάλιση του φορτίου. Μόνο τα φορτία που έχουν συσκευαστεί και φορτωθεί καλά μπορούν να ασφαλιστούν και να μεταφερθούν με ασφάλεια βάσει των κανονισμών και την ασφάλεια μεταφορών.

Είδη της ασφάλισης φορτίου

Η συμπαγής ασφάλιση φορτίου

Συμπαγής ασφάλιση φορτίου: Ασφάλιση στη φορά κατεύθυνσης με παλέτες Συμπαγής ασφάλιση φορτίου: Ασφάλιση στη φορά κατεύθυνσης με παλέτες

Κατά τη συγμπαγή ασφάλιση φορτίου το φορτίο φορτώνεται απευθείας και χωρίς ενδιάμεσα κενά εκτός των ορίων του στην εξωτερική πλευρά (εμπρόσθια πλευρά, τοιχώματα πλοίου, στηρίγματα κ.λπ.).
Η συμπαγής φόρτωση εφαρμόζεται σε συνδυασμό με τα επικαθήμενα XL ως ιδιαίτερα αποτελεσματική μέθοδος ασφάλισης φορτίου.


Ean auto den einai efikto logo tis synthesis tou fortiou, tote i sumpaghs morfh mporei na epiteuxthei xrisimopoiontas epikourika elastikes zones kai alla voithhmata.

Ασφάλιση βάσει ισχύος με δέσιμο σταθεροποίησης Ασφάλιση βάσει ισχύος με δέσιμο σταθεροποίησης

Συμπαγής ασφάλιση δυνάμεων φορτίου

Κατά τη συμπαγή ασφάλιση δυνάμεων φορτίου η τριβή του φορτίου αυξάνει το βάρος του φορτίου και με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται καλύτερη ασφάλιση φορτίου.


Αυτό επιτυγχάνεται π.χ. με δέσιμο σταθεροποίησης με ελαστικούς ιμάντες.

Συνδυασμός ασφάλισης βάσει σχήματος και βάσει ισχύος Συνδυασμός ασφάλισης βάσει σχήματος και βάσει ισχύος

Ο συνδυασμένος τρόπος ασφάλισης φορτίου

Στην περίπτωση του συνδυασμένου τρόπου ασφάλισης φορτίου, συνδυάζονται τα στοιχεία της συμπαγούς ασφάλισης με εκείνα τις συμπαγούς ασφάλισης δυνάμεων. Το φορτίο φορτώνεται π.χ. στο εμπρόσθιο μέρος και ασφαλίζεται με ελαστικές ζώνες ως προς τον όγκο και αντοχή στην άσκηση δυνάμεων. Στην πράξη, αυτή η μέθοδος χρησιμοποιείται πολύ συχνά για την ασφάλιση φορτίων.


Οι εικόνες της παρούσας εκτύπωσης χρησιμοποιούνται συμβολικά. Τα ενημερωτικά φυλλάδια με τα ακριβή παραδείγματα στην πράξη βάσει του EN 12195-1 αναφορικά με τις διάφορες μεθόδους της ασφάλισης φορτίου και/ή μπορείτε να τα ζητήσετε από τον υπεύθυνο μεταφορών σας.

Βίντεο "Είδη ασφάλισης φορτίων"

Είδη ασφάλισης φορτίων play
True
http://www.lkw-walter.gr/-/m/images/lkw/transportunternehmer/lkw-walter-video-arten.jpg

Φυσικοί νόμοι της ασφάλειας φορτίου

Άσκηση δυνάμεων στο φορτίο στις οδικές μεταφορές

Κατά τη συνήθη λειτουργία (σ' αυτή συμπεριλαμβάνονται και η πλήρης πέδηση, οι επιταχύνσεις, οι ελιγμοί αποφυγής και οι άσχημες οδικές συνθήκες) ασκούνται τεράστιες δυνάμεις στο φορτίο.


Παράδειγμα: 0,5 G πλευρικά σημαίνει ότι το φορτίο με 10 στο ειδικό βάρος μπορεί να πιεστεί με δυνάμεις έως και 5 στο βάρος: 0,5 G = 50 % του ειδικού βάρους.Άσκηση δυνάμεων στο φορτίο στις οδικές μεταφορές Άσκηση δυνάμεων στο φορτίο στις οδικές μεταφορές

Συντελεστής τριβής ολίσθησης µ (mü)

 

Όταν το φορτίο τοποθετείται στην επιφάνεια φόρτωσης, δημιουργείται τριβή μεταξύ του προϊόντος φόρτωσης και της επιφάνειας του επικαθήμενου, η οποία εκφράζεται με τον συντελεστή τριβής ολίσθησης. Αυτός βοηθά στον υπολογισμό της ικανότητας ολίσθησης του φορτίου και του απαραίτητου αριθμού ιμάντων.

Ελαστική ζώνη και βοηθητικά μέσα για στην ασφάλιση φορτίου

Ο επαρκής αριθμός μέσων για την ασφάλεια φορτίων (προστατευτικοί ιμάντες, προστατευτικές γωνίες, αντιολισθητικά χαλάκια) και η καλή τους κατάσταση είναι βασικές προϋποθέσεις για ασφαλή φορτία.
Ελαστική ζώνη με σύστημα κλειδώματος με μακρύ μοχλό Ελαστική ζώνη με σύστημα κλειδώματος με μακρύ μοχλό Συσκευή μέτρησης προφόρτισης Συσκευή μέτρησης προφόρτισης

Ελαστική ζώνη και συσκευή μέτρησης προφόρτισης

Οι ελαστικές ζώνες χρησιμοποιούνται κυρίως για τη δημιουργία μιας γερής και συμπαγούς ασφάλισης φορτίου στο όχημα. Με την τριβή, το βάρος του φορτίου αυξάνεται και επιτυγχάνεται καλύτερη ασφάλεια φορτίου. Κατά βάση γίνεται ο εξής διαχωρισμός:

 • Σύστημα κλειδώματος με κοντό μοχλό περ. 350 daN (kg) ελαστικότητα
 • Σύστημα κλειδώματος με μακρύ μοχλό περ. 500 daN (kg) ελαστικότητα

Η αποτελεσματική ελαστικότητα εξαρτάται κυρίως από τη δύναμη ισχύος που ασκείται στην ελαστική ζώνη μέσω του συστήματος κλειδώματος. Για τον λόγο αυτό η αποτελεσματική ελαστικότητα επιτυγχάνεται μόνο με τη βοήθεια μιας συσκευής μετρήσεως της προφόρτισης.

Βίντεο "Χειρισμός προστατευτικών ιμάντων"

Χειρισμός προστατευτικών ιμάντων play
True
http://www.lkw-walter.gr/-/m/images/lkw/transportunternehmer/lkw-walter-video-spanngurte.jpg

Βοηθητικά μέσα: Αντιολισθητικά χαλάκια και προστατευτικά ακμών

Κατά βάση τα αντιολισθητικά χαλάκια αυξάνουν τον συντελεστή τριβής. Αυτή η ιδιότητα ωστόσο αποτελεί πλεονέκτημα στην ασφάλεια φορτίων μόνο σε ορισμένες περιπτώσεις. Σε άλλα προϊόντα αυτή η προσθήκη μπορεί ακόμη και να επιφέρει αρνητικές επιπτώσεις (π.χ. να γλιστρήσει το προϊόν στην παλέτα, να αυξηθεί ο κίνδυνος ανάκλισης).

Τα προστατευικά ακμών δεν προστατεύουν μόνο το φορτίο και την ελαστική ζώνη, αλλά είναι και αποτελεσματικό βοήθημα για την ασφάλιση φορτίων. Κατανέμουν ισομερώς την προφόρτιση.

Η LKW WALTER χρησιμοποιεί ως συνήθη εξοπλισμό 20 ιμάντες. Τα αντιολισθητικά πατάκια και τα προστατευτικά γωνίας δεν προσφέρονται στο σύνηθες πακέτο. Ο πελάτης θα πρέπει, εκτός από τη χρήση, να προσδιορίσει ποιο προϊόν με ποιες ιδιότητες θα χρειαστεί.

Οι ευθύνες κατά την ασφάλιση προϊόντων

CMR

Η φορτωτική CMR είναι η πιο σημαντική, νομική βάση για τη διεξαγωγή διεθνών μεταφορών και ρυθμίζει τις ευθύνες που διέπουν την ασφάλιση φορτίων.


Άρθρο 17.4. εδάφια β και γ.

Ο φορτωτής αποποιείται (…) την ευθύνη του όταν η απώλεια ή η ζημία προκληθούν λόγω ενός ή περισσοτέρων των ακόλουθων συνθηκών που σχετίζονται με εξειδικευμένους κινδύνους:

 1. Σφάλματα ή ελλείψεις της συσκευασίας, όταν τα προϊόντα από τη φύση τους εκτίθενται σε απώλειες ή ζημίες λόγω εσφαλμένης ή ελλιπούς συσκευασίας.
 2. Χειρισμός, φόρτωση, στοίβαξη ή εκφόρτωση του προϊόντος από τον αποστολέα, τον παραλήπτη ή τρίτο, που πράττει εξ ονόματος του αποστολέα ή του παραλήπτη.
Οι ευθύνες κατά την ασφάλιση προϊόντων

Οι ευθύνες για την ασφάλεια φορτίων ρυθμίζονται βάσει διαφόρων νομικών αρχών. Κατά βάση, ο φορτωτής (προσωπικό φόρτωσης) και ο υπεύθυνος φορτίου (οδηγός) μοιράζονται την ευθύνη για την κατάλληλη ασφάλεια του φορτίου.


Ασφαλής προώθηση φόρτωσης

 • Το φορτίο και η συσκευασία του θα πρέπει να είναι σε άψογη κατάσταση και κατάλληλα προς μεταφορά (σταθερές μονάδες συσκευασίας).
 • Οι τοποθετημένες παλέτες ή άλλα βοηθητικά μέσα θα πρέπει να είναι τεχνικά σε άριστη κατάσταση.
 • Το φορτίο θα πρέπει να στοιβάζεται και να ασφαλίζεται με τέτοιον τρόπο ώστε να μην μπορεί να ολισθήσει, να αποφεύγονται οι ζημίες και να αποκλείεται η περίπτωση ατυχήματος ή ανατροπής του οχήματος.

Φόρτωση με ασφαλή λειτουργία

 • Τήρηση του επιτρεπόμενου μικτού βάρους
 • Τήρηση του επιτρεπόμενου φορτίου επί του άξονα
 • Τήρηση των επιτρεπόμενων διαστάσεων του οχήματος μαζί με το φορτίο
 • Καθ' οδόν έλεγχος των διεξαχθέντων μέτρων ασφάλειας φόρτωσης ως προς την αποτελεσματικότητά τους, π.χ. τέντωμα των μέσω πρόσδεσης
 • Οι λειτουργίες του οχήματος δεν θα πρέπει να παρεμποδίζονται (μενομερής φόρτωση, εμπρόσθια φορτωση)

Πρότυπα ασφάλειας φορτίου

Τα Πρότυπα EN ισχύουν σε ολόκληρη την ΕΕ. Αυτά καθορίζουν τα διεθνή πρότυπα για μια εννιαία και κατάλληλη ασφάλεια φορτίου.

Τα πιο συνηθισμένα πρότυπα στο δικό μας πεδίο εφαρμογής είναι:

 • DIN EN 12195-1:2014 Καθορισμός της ορθής ασφάλισης φορτίου
 • DIN EN 12642 Αμαξώματα οχημάτων (L-/'κανονικό' και/ή XL-'επικαθήμενο')
 • DIN EN 12640 Σημεία πρόσδεσης (π.χ. δύναμη συγκράτησης και ταξινόμηση των σημείων πρόσθεσης στο επικαθήμενο)
Συνδυασμένες μεταφορές Συνδυασμένες μεταφορές

Ασφάλεια φορτίου στις συνδυασμένες μεταφορές

Στις συνδυασμένες μεταφορές, το φορτίο θα πρέπει να ασφαλίζεται ενάντια σε ισχυρότερες δυνάμεις καταπόνησης και προς τις δύο κατευθύνσης της πορείας του οχήματος (Σιδηρόδρομος - 1 G) και στα πλάγια (φέρρυ 0,7 G) σε ό,τι αφορά την ολίσθηση. Στις σιδηροδρομικές μεταφορές, τα τρέιλερ/αφαιρούμενα αμαξώματα φορτώνονται τόσο προς τη φορά κατεύθυνσης όσο και ενάντια σε αυτή στο βαγόνι.

XL-Επικαθήμενο - Σύνηθες επικαθήμενο

Σε αντίθεση με το σύνηθες επικαθήμενο, το XL-επικαθήμενο παρουσιάζει κατά τη φόρτωση χαρακτηριστηκά που υποστηρίζουν την ασφάλεια φορτίου – π.χ. ενισχυμένα ακραία τοιχώματα, πιο σταθερή κατασκευή και πιο ενισχυμένα πλάγια. Ο δικός μας στόλος με γερανούς αποτελείται αποκλειστικά από XL-επικαθήμενα.

Εμπειρογνώμονες στο θέμα της ασφάλισης φορτίου

Η ασφάλεια κατά την στοίβαξη και την ασφάλιση επαφίεται στην υπευθυνότητα του φορτωτή που γνωρίζει το προϊόν και τη συσκευασία!


Η LKW WALTER δεν προσφέρει ΚΑΜΙΑ εξειδικευμένη συμβουλή τύπου εμπειρογνώμονα και ΔΕΝ συμβουλεύει τους πελάτες και/ή τους φορτωτές σχετικά με τα βέλτιστα ή ορθά μέτρα για την ασφάλιση του φορτίου!


Η ορθή ασφάλιση φορτίου εξαρτάται από την κατασκευή των προϊόντων και τη συσκευασία. Για τον λόγο αυτό, ανάλογα με το προϊόν, ζητήστε προσωπικές συμβουλές από εμπειρογνώμονες στην ασφάλιση φορτίων.

 • TÜV
 • DEKRA
 • ÖAMTC
 • Ευρωπαϊκή Επιτροπή
 • Εμπειρογνώμονες ασφάλισης
 • Συμβουλευτική εταιρία Διασφάλιση φορτίου

Περισσότερες πληροφορίες:

^ - Top

Αυτή η δικτυακή τοποθεσία χρησιμοποιεί Cookies ώστε να μπορεί να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία χρήσης. Κάνοντας κλικ στο "Αποδοχή" δηλώνετε τη συγκατάθεσή σας με τη χρήση Cookies. Εάν επιθυμείτε να αποκλείσετε ορισμένα Cookies, κάντε κλικ εδώ. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που διαχειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα θα βρείτε στους όρους χρήσης και τις υποδείξεις προστασίας δεδομένων.

Αποδοχή