Διαχείριση SHEQ

Safety/Security - Health - Environment - Quality

«Κατά την διεξαγωγή των υπηρεσιών μας θέλουμε να εκπληρώνουμε τις επιθυμίες των πελατών μας καλύτερα από τους ανταγωνιστές μας»

Κατευθυντήρια γραμμή του ιδρυτή της εταιρείας μας και προέδρου του διοικητικού συμβουλίου
Το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης συγκεντρώνει τις διαδικασίες, τις μεθόδους και τα εργαλεία σε μια εννιαία δομή απαραίτητη για την υλοποίηση των διαφόρων εργασιών στους τομείς ασφάλειας, υγείας, περιβάλλοντος και ποιότητας.

Στην ομάδα διαχείρισης SHEQ βρίσκονται επίσης στελέχη από το σύστημα διαχείρισης συνεργατών μεταφοράς, οι οποίοι αναλαμβάνουν διαφόρων ειδών θέματα απευθείας και χωρίς άλλους διαμεσολαβητές.

Ορόσημα εξέλιξης

Πριν από περισσότερα από 25 χρόνια, με την έναρξη ενός συστήματος διαχείρισης ποιότητας τέθηκαν τα θεμέλια για το σημερινό σύστημα διαχείρισης SHEQ.
Πιστοποιητικό ISO 9001:2008 Πιστοποιητικό ISO 9001:2008 Το SHEQ-Report 2006 Το SHEQ-Report 2006 Company report 2016 Company report 2016 Πιστοποιητικό ISO 14001:2004 Πιστοποιητικό ISO 14001:2004

1990
Έναρξη της δημιουργίας ενός συστήματος διαχείρισης ποιότητας

1992
Πιστοποίηση ποιότητας κατά ISO 9002:1987 

1995
Έναρξη ενός εταιρικού συστήματος διαχείρισης περιβάλλοντος 

1996
Δημιουργία ενός συστήματος διαχείρισης ασφάλειας και υγείας 

1997
Αξιολόγηση SQAS (Safety and Quality Assessment for Sustainability) 

2000
Ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης συνεργατών μεταφοράς, ενσωμάτωση των συνεργατών μεταφοράς στα συστήματα διαχείρισής μας 

2004
Υπογραφή του "Ευρωπαϊκού Χάρτη για την Ασφάλεια των Μεταφορών" 

2005
Συγχώνευση των αρμοδιοτήτων για την ασφάλεια, την υγεία, το περιβάλλον και την ποιότητα σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης, με την ονομασία σύστημα διαχείρισης SHEQ (Safety, Health, Environment, Quality). Υπόδειξη της ομάδας για το σύστημα διαχείρισης SHEQ.

2008
Δημιουργία του συστήματος διαχείρισης ασφάλειας και ενσωμάτωση στο σύστημα διαχείρισης SHEQ (Safety, Security, Health, Environment, Quality)

2009
Εισαγωγή σε πανευρωπαϊκά αναγνωρισμένες πρωτοβουλίες για τη βιώσιμη οικονομία "Responsible Care"

2010
Πιστοποίηση AEO-F (Authorised Economic Operator Customs & Security)

2011
Έναρξη της πανευρωπαϊκής πρωτοβουλίας "Erfolg durch Qualität" (επιτυχία μέσω της ποιότητας)

2012
Επένδυση στην εκπαίδευση οδηγών στις συνδυασμένες μεταφορές (FIT) σε συνεργασία με την DEKRA με έμφαση στις υπηρεσίες, την ασφάλεια, την ασφάλεια φορτίων

2013
Εφαρμογή του κώδικα συμπεριφοράς

2014
Πρώτη αξιολόγηση απόδοσης CSR ("Silver Level") από την ECOVADIS, την παγκόσμια πλατφόρμα αξιολογήσεων CSR.

2015
Δημιουργία και έλεγχος συστήματος HACCP (Hazard Analysis & Critical Control Points) για μεταφορές συσκευασμένων τροφίμων.

2016
Πιστοποίηση του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ISO 14001

2018
Αξιολόγηση απόδοσης CSR σε "ΧΡΥΣΟ επίπεδο" από την ECOVADIS

Οι εργασίες του συστήματος διαχείρισης SHEQ

Οι εργασίες της ομάδας διαχείρισης SHEQ της LKW WALTER είναι τόσο απαιτητικές όσο και πολύπλευρες:
 • Εξάμηνες συναντήσεις διαχείρισης με το προεδρείο
 • Θεματική συμμετοχή στις συναντήσεις διαχείρισης για κατευθυντήριες γραμμές μεταφορών και πωλήσεων
 • Μηνιαίες συνομιλίες στρογγυλής τραπέζης της ομάδας διαχείρισης SHEQ
 • Διοργάνωση και διεξαγωγή ειδικών εξειδικευμένων εκπαιδεύσεων και εργαστηρίων
 • Coaching στελεχών
 • Οργάνωση και διεξαγωγή εσωτερικών ελέγχων
 • Διεξαγωγή εξωτερικών ελέγχων (μέσω πελατών και οργανώσεων)
 • Διαχείριση κινδύνου: Ανάλυση οφελών, ανάπτυξη μέτρων πρόληψης
 • Υποστήριξη του συστήματος διαχείρισης συνεργατών μεταφοράς
 • Συντονισμός των ενεργειών CSR (Corporate Social Responsibility)
 • Εκ νέου πιστοποίηση των συστημάτων διαχείρισης
 • Help-Desk για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης
 • Προγραμματισμός, υλοποίηση και έλεγχος θεματικών έργων (π.χ. δημιουργία συστήματος διαχείρισης ασφάλειας), συμμετοχή σε άλλες κοινές υπηρεσίες
 • Συνεργασία σε διεθνείς ομάδες εργασίες (εναρμόνιση κανόνων, ανάπτυξη και βελτίωση προτύπων, κ.λπ.)

Δηλώσεις της διεύθυνσης της επιχείρησης

Ξεφύλλισμα PDF Μέγεθος
Κοινωνική ευθύνη 1,50 MB
Code of Conduct 189 KB
Δήλωση για το περιβάλλον 1,50 MB

Συνεργασία με οργανισμούς

Η εταιρεία LKW WALTER δραστηριοποιείται σε διεθνές επίπεδο με σκοπό να αναπτύξει περαιτέρω τις απαιτήσεις ασφαλείας , υγείας, περιβάλλοντος και ποιότητας και να τις τυποποιήσει σε όλη την Ευρώπη.


Περισσότερες πληροφορίες:

^ - Top

Αυτή η δικτυακή τοποθεσία χρησιμοποιεί Cookies ώστε να μπορεί να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία χρήσης. Κάνοντας κλικ στο "Αποδοχή" δηλώνετε τη συγκατάθεσή σας με τη χρήση Cookies. Εάν επιθυμείτε να αποκλείσετε ορισμένα Cookies, κάντε κλικ εδώ. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που διαχειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα θα βρείτε στους όρους χρήσης και τις υποδείξεις προστασίας δεδομένων.

Αποδοχή